Disclaimer

Maternify B.V. biedt digitale voorlichting en instructie als aanvulling op fysieke kraamzorg. Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter algemene informatievoorziening en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het gebruik van deze informatie is op eigen risico.

Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij verstrekken juist en volledig is, kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie altijd volledig, juist of actueel is. Maternify B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

De informatie op onze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van welke ziekte dan ook. Als u medische vragen heeft, dient u altijd contact op te nemen met uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener.

Maternify B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wij verwijzen. Het gebruik van dergelijke websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Maternify B.V. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te allen tijde te wijzigen en bij te werken. Het is daarom raadzaam om deze disclaimer regelmatig te raadplegen. Indien u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].